ZPĚT

Export do XLSX
Export do XLS
Export do CSV
Drag a column header here to group by that column
Unikátní
Datum
Studijní obor
Ročník
Jak ti škola může pomoct s budoucím životem?
Jak ti škola může pomoct s budoucím povoláním?
Které z těchto témat tě zajímá?
Jakému sportu by ses chtěl/a věnovat se svými spolužáky?
Jak nejlépe porozumíš učivu?
Jakou kulturní akci bys se školou rád/a navštívil/a?
Jaký přínos by měla mít aktivita, které by ses ve škole začal/a věnovat?
V jakém předmětu by ses potřeboval/a zlepšit?
Jakému cizímu jazyku by ses rád/a více věnoval/a?
Čeho bys chtěl/a v cizím jazyce dosáhnout?
ANO2/24/2017 8:04 AMITB4.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak vznikají noviny, jak a kde řešit problémy, jak se natáčí dokument, jak se chovat na úřadechbojovému umění, bowlinguz internetu, od zkušenějšího spolužáka navštívil/a bych nějaká nová místa, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av českém jazyce, v matematiceněmeckému, anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
ANO2/24/2017 8:05 AMITB4.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak a kde řešit problémysebeobraně, posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšil by se můj prospěch ve škole, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av matematiceanglickémurozumět filmům v angličtině
ANO2/24/2017 8:07 AMITB4.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechnaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémyposilování, sebeobraně, bowlingu, bojovému uměníod rodičů/sourozenců/příbuzných, z učebnice, od zkušenějšího spolužáka, z internetudivadelní představení, kinonevím jestli zrovna přínos, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, navštívil/a bych nějaká nová místav matematice, v českém jazyceanglickémuvyužít anglický jazyk v práci a v celkově v životě ve svůj prospěch, rozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
ANO2/24/2017 8:07 AMITB4.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíJak se vyvíjí technologielyžování, posilování, společenskému tanciz internetu, od učitele nebo od mistra odborného výcvikukino, divadelní představenízlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, zlepšily by se moje vztahy s rodinou, zlepšil by se můj prospěch ve školev odborném (technickém) předmětu, v českém jazyce, v matematiceněmeckému, anglickému, ruskémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, , rozumět filmům v angličtině, rozumět filmům v němčině, německy se domluvit s rodilým mluvčím
ANO2/24/2017 8:07 AMITB4.  jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod. z učebnice, z internetu vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšil by se můj prospěch ve škole, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, navštívil/a bych nějaká nová místav odborném (technickém) předmětuněmeckému, anglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v němčině
NE2/24/2017 8:09 AMITB4.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémybojovému umění, lyžování, sebeobraněz učebniceprohlídka hradu nebo zámkunavštívil/a bych nějaká nová místa, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšil by se můj prospěch ve školev českém jazyce, v matematicejaponština, anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
ANO2/24/2017 8:10 AMITB4.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak se chovat na úřadechplavání, bojovému umění, posilování, lyžování, sebeobraněz internetu, z učebnicedivadelní představenízlepšil by se můj prospěch ve školev českém jazyce, v cizím jazyce ruskémurozumět filmům v ruštině, rozumět filmům v angličtině, rusky se domluvit s rodilým mluvčím, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
ANO2/24/2017 8:11 AMITB4.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.bojovému uměníz internetu, z učebnicedivadelní představenízlepšil by se můj prospěch ve školeLhaníKlingonštinaanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
ANO2/24/2017 8:16 AMITB4.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomísex, drugs and rock&rollpeři, herák toluen a tripy. smažky běhaj po ulici na hlavě maj slipy.z internetucannafest 2017 (Prague)zlepšil bych si výdrž v užívání tvrdých drogno zrovna tedka mam chut se stat mladym chemikem, tak asi chemiigoualdštinaumět pořádnýho francouzáka
ANO2/24/2017 9:07 AMND1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémy, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se chovat na úřadechsebeobraně, posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcviku, z učebnice, z internetuprohlídka hradu nebo zámku, muzikál, kinonavštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšil by se můj prospěch ve škole, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy se spolužákyv matematice, v cizím jazyce , v českém jazyce, v odborném (technickém) předmětu rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:08 AMND1.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémy, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se chovat na úřadechlyžování, bowlinguod učitele nebo od mistra odborného výcvikukoncert, muzikál, kino, umělecká výstava, divadelní představenínavštívil/a bych nějaká nová místav matematice, v českém jazyce, v cizím jazyce německémurozumět filmům v němčině, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:09 AMND1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.posilování, sebeobraně, společenskému tanciod učitele nebo od mistra odborného výcvikukoncert, divadelní představení, muzikálzlepšil/a bych se v nějakém sportu, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av matematiceanglickému, německémurozumět filmům v němčině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:10 AMND1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak a kde řešit problémylyžování, posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikumuzikál, umělecká výstava, koncert, kino, divadelní představení, prohlídka hradu nebo zámkuzlepšil by se můj prospěch ve školev matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:10 AMND1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémysebeobraněod učitele nebo od mistra odborného výcviku zlepšil/a bych se v nějakém sportuv matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:11 AMND1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémy, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.posilování, bowlinguod učitele nebo od mistra odborného výcvikualespoň nějakou, stále jsme nikde nebyli! (Dejdar propadák), muzikál, umělecká výstava, prohlídka hradu nebo zámku, kino, koncert, divadelní představenízlepšily by se moje vztahy se spolužáky, navštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv cizím jazyce anglickému, ruskémurusky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:12 AMND1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se chovat na úřadechspolečenskému tanci, bojovému umění, posilování, sebeobraněod učitele nebo od mistra odborného výcvikuexkurze do různých firem v okolí (Škoda Auto, atd.), prohlídka hradu nebo zámku, kinozlepšil/a bych se v nějakém sportu, navštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšil by se můj prospěch ve škole, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av českém jazyceruskémurozumět filmům v ruštině, rusky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:13 AMITA4.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémy, jak se natáčí dokumentbojovému umění, sebeobraně, společenskému tanciod učitele nebo od mistra odborného výcvikuumělecká výstava, koncert, kinozlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv českém jazyceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:13 AMND1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémy, jak se chovat na úřadech, jak se natáčí dokument, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.brusleníod učitele nebo od mistra odborného výcviku, z internetuumělecká výstava, muzikál, kino, prohlídka hradu nebo zámku, divadelní představení, koncertnavštívil/a bych nějaká nová místav odborném (technickém) předmětuanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:13 AMITA4.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.bowlingu, lyžováníz učebnice, z internetu, od zkušenějšího spolužákaprohlídka hradu nebo zámkuzlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, zlepšily by se moje vztahy se spolužákyv matematiceněmeckémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, německy se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:15 AMITA4.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémyspolečenskému tanci, sebeobraně, posilování, plavání umělecká výstavazlepšil by se můj prospěch ve školev českém jazyce, v cizím jazyce anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:52 AMITA2.  Co to je za hloupej test omg, ty odpovědi ani nedávaj smysl na it školelidi přemýšlejte než vytvoříte takovej paskvyl, bojovému uměníz internetuumělecká výstavana týhle škole fakt nikdo na žádnej kroužek ani omylem chodit nebude, co čekáte?můj problémanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:53 AMITA3.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémy, jak se chovat na úřadechsebeobraně, posilováníod zkušenějšího spolužákakinozlepšil by se můj prospěch ve škole, zlepšil/a bych se v nějakém sportuv matematice, v českém jazyceruskémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:54 AMOK1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémybowlinguod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšily by se moje vztahy s rodinou, zlepšily by se moje vztahy se spolužákyv matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:54 AMOK1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémybojovému uměníz učebnicekoncertzlepšil by se můj prospěch ve školev českém jazyceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:54 AMOK1.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémybojovému uměníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukino   německy se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:54 AMITA2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak se natáčí dokumentbowlinguz internetukoncertnavštívil/a bych nějaká nová místav cizím jazyce ruskémurusky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:54 AMOK1. dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se chovat ekologickyDj z učebnice, od učitele nebo od mistra odborného výcvikuumělecká výstava  německému 
NE2/24/2017 9:55 AMOK1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinynaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak vznikají novinyfotbal,florbalod rodičů/sourozenců/příbuznýchkinozlepšil/a bych se v nějakém sportuv odborném (technickém) předmětu,  rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:55 AMITB3.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémybojovému uměníod zkušenějšího spolužákadivadelní představenízlepšily by se moje vztahy se spolužákyv matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:55 AMITA3.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.střelba lidíz učebnicekinozlepšil by se můj prospěch ve školev matematiceanglickému, ruskému 
NE2/24/2017 9:55 AMKZ4.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinynaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak vznikají novinyfotbal,florbalod rodičů/sourozenců/příbuznýchkinozlepšil/a bych se v nějakém sportuv odborném (technickém) předmětuArabštinarozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:55 AMITB2.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémy, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.lyžováníod učitele nebo od mistra odborného výcviku, z internetuprohlídka hradu nebo zámkuzlepšil by se můj prospěch ve škole, navštívil/a bych nějaká nová místav cizím jazyce , v matematiceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:56 AMOK1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny jak se chovat na úřadech, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak vznikají novinyposilování, bojovému umění, sebeobraněod rodičů/sourozenců/příbuzných, od zkušenějšího spolužáka, z učebnice, od učitele nebo od mistra odborného výcviku zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, navštívil/a bych nějaká nová místav cizím jazyce , v odborném (technickém) předmětuanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:56 AMITB3.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémy, jak se chovat na úřadechposilování, bojovému umění, sebeobraněod zkušenějšího spolužákakoncert, umělecká výstava, divadelní představení, muzikál, kinonavštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšil by se můj prospěch ve školev odborném (technickém) předmětu, v matematice, v českém jazyceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 9:56 AMOK1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak funguji stroje  kino  německému 
NE2/24/2017 9:58 AMITA3.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechnaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se natáčí dokumentwrestling, posilování, bojovému umění, bowlinguz internetu  Roubal, v matematiceitalskému, ruskému, anglickémurozumět filmům v ruštině
NE2/24/2017 9:58 AMITB3.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se natáčí dokumentplavání, sebeobraně, posilováníod zkušenějšího spolužákaAby odprezentoval Aleš bejr a Majsnerzlepšil by se můj prospěch ve školev českém jazyceJaponsky,Čínsky, anglickému, německému, ruskému 
NE2/24/2017 9:59 AMOK1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak vznikají novinyHokej, společenskému tanci, bruslení, posilování, bowlinguz internetu  v českém jazyce rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:59 AMOK1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémyMíčové hry, lyžování, brusleníod učitele nebo od mistra odborného výcvikumuzikál v cizím jazyce , v českém jazyceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:59 AMITA2.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak vznikají noviny, jak se chovat ekologickybowlinguod zkušenějšího spolužákakinozlepšil by se můj prospěch ve školev odborném (technickém) předmětuanglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 9:59 AMOK1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíviroba věcí z kovu a oprava věcíciklistika, lyžování, posilování, sebeobraněod učitele nebo od mistra odborného výcviku, od rodičů/sourozenců/příbuznýchkoncert, kino, umělecká výstavazlepšil/a bych se v nějakém sportu, navštívil/a bych nějaká nová místav českém jazyce, v cizím jazyce , v matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:00 AMOK1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinynaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémy od učitele nebo od mistra odborného výcviku vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av českém jazyceruskému, německémuněmecky se domluvit s rodilým mluvčím, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rusky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:01 AMITA3.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak se chovat na úřadech, jak a kde řešit problémyfotbal, střelba, jasný no, bruslení, sebeobraně, posilování, bojovému umění, bowlingu, plavání, lyžování, společenskému tanciod zkušenějšího spolužákadivadelní představení, muzikál, koncert, kinozlepšil by se můj prospěch ve škole, navštívil/a bych nějaká nová místav matematiceHadí jazyk , anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:04 AMM1.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechnaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémybojovému umění, sebeobraně, plavání, lyžování, bruslení, posilováníod zkušenějšího spolužáka, od učitele nebo od mistra odborného výcvikudivadelní představenízlepšil/a bych se v nějakém sportuv odborném (technickém) předměturuskémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:05 AMITB2.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetweb, jak vznikají novinyhrám, bojovému umění, posilování, bowlinguod učitele nebo od mistra odborného výcviku, z učebnice, z internetu, od zkušenějšího spolužáka, od rodičů/sourozenců/příbuznýchmuzikál, umělecká výstava, kinolepší slovní zásoba, zlepšil by se můj prospěch ve škole, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, zlepšil/a bych se v nějakém sportuv předmětech s p.uč.Roubalem, v matematiceitalština,španělština, ruskému, anglickémurozumět filmům v ruštině, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:06 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcviku, z internetukinozlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy s rodinou, zlepšil by se můj prospěch ve škole, navštívil/a bych nějaká nová místav českém jazyce, v odborném (technickém) předmětuanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:06 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.lyžování, bojovému umění, posilování, bruslení, bowlingu, plaváníod učitele nebo od mistra odborného výcvikumuzikál, koncert, divadelní představení, kino, umělecká výstavazlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:07 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíJak programovat cnc stroje.bojovému umění, lyžováníod učitele nebo od mistra odborného výcviku, od rodičů/sourozenců/příbuznýchMotosalon 2017 Brno nebo Praha, kino    
NE2/24/2017 10:07 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se natáčí dokumentbrusleníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv českém jazyce, v cizím jazyce ruskémurozumět filmům v ruštině
NE2/24/2017 10:09 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak se chovat ekologicky od učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšil by se můj prospěch ve školev českém jazyce  
NE2/24/2017 10:09 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se chovat ekologicky, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.fottballod učitele nebo od mistra odborného výcvikukino v cizím jazyce anglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:09 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetHasičiHasičskému sportu, sebeobraně, posilováníod rodičů/sourozenců/příbuzných, od učitele nebo od mistra odborného výcviku, z internetu, od zkušenějšího spolužákakoncert, muzikál, kinovyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, navštívil/a bych nějaká nová místav matematice,  anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:09 AMM1.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémy od učitele nebo od mistra odborného výcviku zlepšil by se můj prospěch ve škole, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, navštívil/a bych nějaká nová místav odborném (technickém) předmětu  
NE2/24/2017 10:09 AMM1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinynaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí Airsoft, paintball, posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikuVýstava aut ( ne veterány ! ) AUDI R8, BMW M5 atd.zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:09 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí posilování  zlepšil by se můj prospěch ve školev cizím jazyce anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:18 AMM1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se chovat na úřadechspolečenskému tanciod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv českém jazyceanglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:21 AMITB2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak se vytvářejí počítačové hrye-sportod učitele nebo od mistra odborného výcvikuBlizzcon a E3navštívil/a bych nějaká nová místa, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:21 AMM2. seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak být úspěšnýšipky, bowlingu, plavání, sebeobraněod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinovyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, zlepšil by se můj prospěch ve školev odborném (technickém) předmětuněmeckému, anglickémuněmecky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v němčině
NE2/24/2017 10:22 AMM2.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémy, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se chovat ekologicky, jak se chovat na úřadechsebeobraněod učitele nebo od mistra odborného výcviku, od rodičů/sourozenců/příbuzných, z učebnice, z internetuprohlídka hradu nebo zámkunavštívil/a bych nějaká nová místav cizím jazyce , v matematice, v českém jazyceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:22 AMM2.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolínic, jak vznikají novinyTenisz internetuniczlepšil/a bych se v nějakém sportuv cizím jazyce anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:22 AMM2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémy, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se chovat ekologickyfotbal, lyžování, brusleníz učebnice, z internetu, od učitele nebo od mistra odborného výcvikukoncert, prohlídka hradu nebo zámku, kinozlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšil by se můj prospěch ve škole, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv matematice, v českém jazyceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:22 AMM2. dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak se chovat na úřadech, jak a kde řešit problémyposilování, sebeobraně, bojovému uměníod rodičů/sourozenců/příbuznýchsportovní akce, divadelní představení, kino, umělecká výstavavyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, navštívil/a bych nějaká nová místav cizím jazyce , v českém jazyceanglickému, německémužít v cizí zemi , rozumět filmům v němčině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím, německy se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:22 AMM2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.posilování, bojovému umění, sebeobraně, lyžování, plaváníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukoncertzlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv odborném (technickém) předměturuskémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:23 AMM2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémyposilování, lyžování, bowlingu, sebeobraně, plavání, bruslení, bojovému uměníod rodičů/sourozenců/příbuznýchkoncert, kinozlepšily by se moje vztahy se spolužáky, navštívil/a bych nějaká nová místa anglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:23 AMM2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinynaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémybrusleníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv matematice, v cizím jazyce , v českém jazyce, v odborném (technickém) předmětu  
NE2/24/2017 10:23 AMM2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.plavání, bowlingu, sebeobraně, bruslení, lyžování, bojovému umění, posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukino, koncertzlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv matematice, v cizím jazyce , v českém jazyce, v odborném (technickém) předmětuanglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:23 AMM2.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomížádná z uvedenýchBaseballod zkušenějšího spolužáka, od učitele nebo od mistra odborného výcvikukoncertzlepšily by se moje vztahy se spolužáky anglickému 
NE2/24/2017 10:23 AMM2.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechnaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémy, jak vznikají novinyposilováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukino, koncert v českém jazyceanglickému 
NE2/24/2017 10:24 AMITB2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak se natáčí dokumentposilování, sebeobraně, bojovému uměníz internetukinonavštívil/a bych nějaká nová místa, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av odborném (technickém) předmětuanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:24 AMM2. dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomínicFlorbal, lyžováníod rodičů/sourozenců/příbuznýchpleszlepšit celou školu, zlepšily by se moje vztahy se spolužákyv cizím jazyce ruskémunix
NE2/24/2017 10:25 AMM2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémyjízda na motorceod učitele nebo od mistra odborného výcvikuprohlídka hradu nebo zámkuzlepšily by se moje vztahy se spolužákyv českém jazyce, v cizím jazyce ruskémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:25 AMM2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolížádné, dávám přednost odborným věcem z mého oborujízda na motorce- motokros, bruslení, sebeobraněz internetu, od zkušenějšího spolužáka, od učitele nebo od mistra odborného výcviku zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv českém jazyce, v cizím jazyce anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:26 AMITA2. naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémybruslení, společenskému tanci, bojovému umění, bowlingu, sebeobraně, posilování, lyžováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukino, muzikálnavštívil/a bych nějaká nová místav matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:26 AMITA2.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinynaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémybowlingu, bruslení, posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšily by se moje vztahy se spolužákyv českém jazyce, v matematiceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:30 AMOK3.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak vznikají noviny, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se chovat na úřadechbruslení, bowlinguod učitele nebo od mistra odborného výcviku, od zkušenějšího spolužákakinozlepšily by se moje vztahy s rodinou, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, zlepšily by se moje vztahy se spolužákyv odborném (technickém) předmětuanglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:31 AMOK3.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémyplavání, bowlingu, bruslení, sebeobraně, bojovému umění, lyžováníz učebnicekinovyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, zlepšil by se můj prospěch ve školev cizím jazyce anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:31 AMOK3.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémy, jak se chovat ekologickybojovému umění, sebeobraněod učitele nebo od mistra odborného výcviku, z internetu, od zkušenějšího spolužáka, od rodičů/sourozenců/příbuznýchkinozlepšily by se moje vztahy se spolužáky, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av odborném (technickém) předmětu, v matematiceruskémurusky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v ruštině
NE2/24/2017 10:31 AMOK3.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se natáčí dokumentbojovému uměníod učitele nebo od mistra odborného výcvikuprohlídka hradu nebo zámkuzlepšil by se můj prospěch ve škole, zlepšily by se moje vztahy se spolužákyv matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:31 AMOK3.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak se natáčí dokument, jak vznikají noviny, jak se chovat ekologicky, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak a kde řešit problémy od učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv odborném (technickém) předmětu, v cizím jazyce , anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:31 AMOK3.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se chovat na úřadech, jak a kde řešit problémy, jak se chovat ekologickyspolečenskému tanci, sebeobraněod učitele nebo od mistra odborného výcviku, od zkušenějšího spolužákakinovyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av cizím jazyce anglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:31 AMOK3.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak se chovat na úřadech od rodičů/sourozenců/příbuzných, z internetukino, prohlídka hradu nebo zámkunavštívil/a bych nějaká nová místav odborném (technickém) předměturuskémurozumět filmům v ruštině, rozumět filmům v němčině
NE2/24/2017 10:31 AMOK3.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se chovat ekologicky, jak a kde řešit problémy, jak se chovat na úřadechplavání, bruslení, bowlingu, lyžováníz internetu, od učitele nebo od mistra odborného výcviku, od zkušenějšího spolužáka, od rodičů/sourozenců/příbuznýchkino, prohlídka hradu nebo zámkuzlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv cizím jazyce , v matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:32 AMOK3.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.bojovému uměníod zkušenějšího spolužákaumělecká výstavanavštívil/a bych nějaká nová místav cizím jazyce anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:32 AMOK3.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinynaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémyFlorbalod rodičů/sourozenců/příbuzných, z internetuHip-Hop camp, prohlídka hradu nebo zámku, kinovyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, navštívil/a bych nějaká nová místav odborném (technickém) předmětu, v cizím jazyce Hebrejština, anglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:32 AMOK3.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet bruslení, lyžováníod učitele nebo od mistra odborného výcviku, od zkušenějšího spolužáka, od rodičů/sourozenců/příbuzných  v českém jazyce, v cizím jazyce , v matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:32 AMOK3.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémyposilováníod zkušenějšího spolužákadivadelní představenízlepšil by se můj prospěch ve školeve všemromštinarozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:36 AMM2.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se chovat na úřadechplavání, bowlingu, sebeobraněod rodičů/sourozenců/příbuzných, od učitele nebo od mistra odborného výcvikukino, prohlídka hradu nebo zámkuzlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, zlepšil/a bych se v nějakém sportuv odborném (technickém) předmětu, v českém jazyce, v matematiceanglickému, německémurozumět filmům v angličtině, rozumět filmům v němčině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím, německy se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:47 AMITB1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinozlepšil by se můj prospěch ve školev matematiceanglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:47 AMITA1.          
NE2/24/2017 10:50 AMITA1.   bojovému umění, bowlinguod zkušenějšího spolužáka, z internetukoncert, prohlídka hradu nebo zámkunavštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšil/a bych se v nějakém sportuv matematice  
NE2/24/2017 10:50 AMITB1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí   kinovyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, navštívil/a bych nějaká nová místav českém jazyceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:50 AMITA1.  jak a kde řešit problémyposilováníz internetukoncertzlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv českém jazyceruskému, anglickému 
NE2/24/2017 10:50 AMITB1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí  z internetu zlepšil by se můj prospěch ve školev matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:50 AMITA1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí   divadelní představenívyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, navštívil/a bych nějaká nová místav odborném (technickém) předmětu, v matematiceruskému, anglickémurozumět filmům v ruštině, rozumět filmům v angličtině, rusky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:51 AMITA1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí  od zkušenějšího spolužákakinozlepšil/a bych se v nějakém sportu německému, anglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:51 AMITA1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak a kde řešit problémysebeobraně, bojovému uměníz internetukoncert, kinozlepšil by se můj prospěch ve škole, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv českém jazyceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:52 AMITA1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny  bojovému umění, sebeobraně, posilováníod zkušenějšího spolužákakinovyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, navštívil/a bych nějaká nová místav českém jazyceruskémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:52 AMITB1.  jak vznikají novinybowlinguod rodičů/sourozenců/příbuznýchprohlídka hradu nebo zámku, kinozlepšil by se můj prospěch ve škole, navštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšily by se moje vztahy se spolužákyv odborném (technickém) předmětuněmeckémuněmecky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v němčině
NE2/24/2017 10:52 AMITB1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod. jak se natáčí dokument od zkušenějšího spolužákakinonavštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, zlepšil/a bych se v nějakém sportuZáklady elektrotechniky, v českém jazyceněmeckému, anglickémuněmecky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v němčině
NE2/24/2017 10:52 AMITB1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod. jak se natáčí dokumentlyžováníod zkušenějšího spolužáka, z internetukinovyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/aZáklady Elektrotechniky, v matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:52 AMITA1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinynaučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetgrafika, jak a kde řešit problémyadrenalinové sporty, bowlinguz internetu, od učitele nebo od mistra odborného výcvikuprohlídka hradu nebo zámkuvyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv matematice, v odborném (technickém) předmětuhispánštině, ruskému, anglickémurozumět filmům v ruštině, rusky se domluvit s rodilým mluvčím, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:53 AMITA1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.karate, judo, parkour, bojovému uměníod zkušenějšího spolužáka, z internetukinonavštívil/a bych nějaká nová místa, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av matematice, v českém jazyceruskémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rusky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:53 AMITA1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak se natáčí dokument, jak vznikají novinyspolečenskému tanci, bojovému umění, posilování, bowlingu, sebeobraněod učitele nebo od mistra odborného výcviku, od zkušenějšího spolužákakoncert, divadelní představení, muzikál, kinozlepšil by se můj prospěch ve škole, navštívil/a bych nějaká nová místa, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy se spolužákyv českém jazyce, v cizím jazyce anglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 10:54 AMITB1.naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.posilování, bowlinguod zkušenějšího spolužákakino, prohlídka hradu nebo zámkuzlepšil by se můj prospěch ve škole, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv českém jazyceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:54 AMITA1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak se chovat ekologicky, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.Fotbal, posilováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinonavštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcvikuv českém jazyceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:56 AMITA1.naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechdá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémy, jak se natáčí dokumentbowlingu, brusleníod zkušenějšího spolužáka, od učitele nebo od mistra odborného výcvikukino, divadelní představenízlepšil by se můj prospěch ve školev matematiceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 10:57 AMITA1.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetjak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak a kde řešit problémybowlinguz učebnice, od zkušenějšího spolužáka, od učitele nebo od mistra odborného výcviku, od rodičů/sourozenců/příbuznýchdivadelní představení, umělecká výstava, kino, prohlídka hradu nebo zámku, muzikál, koncertzlepšily by se moje vztahy se spolužáky, navštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšil/a bych se v nějakém sportu, zlepšil by se můj prospěch ve škole, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/av cizím jazyce , v odborném (technickém) předmětu, v českém jazyceItalština, anglickémuChtěla bych plynule mluvit anglicky, rozumět filmům v ruštině, rusky se domluvit s rodilým mluvčím, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v angličtině, německy se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v němčině
NE2/24/2017 11:38 AMM4.   bowlingu, brusleníod učitele nebo od mistra odborného výcviku, z učebnice, z internetu, od zkušenějšího spolužákadivadelní představení, koncertzlepšily by se moje vztahy s učiteli nebo mistry odborného výcviku, vyzkoušel/a bych něco, co jsem ještě nikdy nedělal/a, zlepšily by se moje vztahy se spolužáky, navštívil/a bych nějaká nová místav českém jazyce, v matematiceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 11:41 AMM4.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se v předpisech a zákonechseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet posilování, sebeobraně, bojovému uměníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukino, koncertnavštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšil/a bych se v nějakém sportuv matematiceanglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 11:41 AMM4.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinydá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomí, naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internet, seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémy, jak se chovat na úřadechlyžováníod učitele nebo od mistra odborného výcvikukinonavštívil/a bych nějaká nová místa, zlepšil/a bych se v nějakém sportuv matematice, v českém jazyceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 11:42 AMND4.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetSport , jak se chovat na úřadech, jak a kde řešit problémy, jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod.Fotbalod rodičů/sourozenců/příbuzných, z internetuFotbalzlepšily by se moje vztahy se spolužáky, zlepšil/a bych se v nějakém sportuv odborném (technickém) předmětuŠpanělština, anglickémurozumět filmům v angličtině, anglicky se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 11:42 AMM4.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.naučí mě porozumět psanému textu, orientovat se v informacích o zaměstnání, využít k tomu internetSport , jak funguje společnost, demokracie, parlament, volby apod., jak se chovat na úřadech, jak a kde řešit problémylyžováníz učebnice, od učitele nebo od mistra odborného výcvikudivadelní představení, kino v matematice rozumět filmům v angličtině, rusky se domluvit s rodilým mluvčím, rozumět filmům v ruštině
NE2/24/2017 11:42 AMM4.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytinyseznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémyposilováníz internetukinozlepšily by se moje vztahy se spolužákyv odborném (technickém) předmětuanglickémurozumět filmům v angličtině
NE2/24/2017 11:43 AMM4.naučí mě spočítat si praktické věci jako např. kolik je potřeba koupit podlahové krytiny, naučí mě orientovat se v předpisech a zákonech, naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod., naučí mě hospodařit s penězi, plánovat nákupy, vypočítat slevy apod.seznámí mě s potenciálními zaměstnavateli v okolíjak a kde řešit problémy, jak se chovat na úřadechposilováníod zkušenějšího spolužáka, z internetu, od učitele nebo od mistra odborného výcvikukoncert, kinozlepšil/a bych se v nějakém sportu, navštívil/a bych nějaká nová místav odborném (technickém) předmětu rusky se domluvit s rodilým mluvčím, německy se domluvit s rodilým mluvčím
NE2/24/2017 12:04 PMITB1.naučí mě orientovat se ve společnosti, v politickém systému apod.dá mi kvalitní odborné vzdělání a tím zvedne sebevědomíjak a kde řešit problémyposilováníod učitele nebo od mistra odborného výcviku, z internetukino v matematiceanglickémuanglicky se domluvit s rodilým mluvčím
ANO2/24/2017 3:28 PMITB4.    z internetukoncert