ZPĚT

Export do XLSX
Export do XLS
Export do CSV
Drag a column header here to group by that column
Unikátní
Datum
Chodíš v současné době v kroji?
Jak dlouho jsi chodil/a v kroji?
Z jakého důvodu ses rozhodl/a jít v kroji?
Pokud jste v předchozí otázce zvolili "jiný důvod", uveďte jaký.
Kolikátá jsi generace, která chodí nebo chodila v kroji?
Účastníš se, účastnil/a ses i jiných folklorních akcí než jsou krojované hody?
Kroj, ve kterém chodím / jsem chodil/a, byl:
Máš přehled o vzniku a průběhu místních tradic v minulosti?
Myslíš si, že místní zvyky a slavnosti budou i v budoucnu stále živé?
Pokud jste u předchozí otázky odpoveděli záporně, uveďte důvod.
Jakého jsi pohlaví?
Do jaké věkové kategorie spadáš?
Jaké je tvoje nejvyšší dosažené vzdělání?
ANO4/5/2012 12:14 PMNeméně než 5 letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 12:16 PMNeméně než 5 letvliv kamarádů nejsem si jistý/áúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranípořízen zcela novýnikdy jsem se o to nezajímal/adomnívám se, že nepočet nových ročníků se zajmem o chození v kroji slábnežena25 - 30 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 12:17 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano muž31 a více letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 12:18 PMAno5 - 10 letvliv kamarádů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranípořízen zcela novývím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 12:20 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 12:25 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letvysokoškolské
ANO4/5/2012 12:29 PMNe10 a více letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcicelý kroj byl po rodičích beze změnyvím, jak to dříve bylodomnívám se, že nelidé nectí hodnoty toho folkloru jako takové, ale spíš chodí v kroji za vidinou lehce dostupného alkoholu :)muž25 - 30 letvysokoškolské
ANO4/5/2012 12:31 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 12:41 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letvysokoškolské
ANO4/5/2012 12:49 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 12:53 PMNe5 - 10 letvliv kamarádů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranípořízen zcela novýnevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž25 - 30 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 1:01 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se pouze krojovaných hodůpořízen zcela novýnikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano muž15 - 18 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 1:03 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 1:06 PMNeméně než 5 letpřání rodičů, prarodičů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranípořízen zcela novývím jen něco málo od rodičů, prarodičůdomnívám se, že ne muž15 - 18 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 1:14 PMAnoméně než 5 letvliv kamarádů první - nevím o tom, že by v naší rodině někdo chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcikroj byl vypůjčenývím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letzákladní
ANO4/5/2012 1:27 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 1:43 PMAnoméně než 5 letpřání rodičů, prarodičů nejsem si jistý/áúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůdomnívám se, že neMyslím si, že o chození v kroji je čím dál menší zajém, takže je možné, že v průběhu několika let bude z každé vesnice chodit 5..6 lidí v kroji jenom.muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 1:43 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůdomnívám se, že neMladí o to přestávají mít zájem a je to příliš nákladné.žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 1:48 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranípořízen zcela novýnevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž15 - 18 letzákladní
NE4/5/2012 1:52 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/5/2012 2:12 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylodomnívám se, že ne žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 2:19 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 2:19 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letvysokoškolské
ANO4/5/2012 2:36 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/5/2012 2:44 PMAnoméně než 5 letvliv kamarádů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcitéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letzákladní
ANO4/5/2012 2:45 PMAno5 - 10 letpřání rodičů, prarodičů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 2:50 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/5/2012 2:57 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím jen něco málo od rodičů, prarodičůdomnívám se, že neupadá zajemmuž18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/5/2012 3:06 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcitéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 3:11 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letzákladní
ANO4/5/2012 3:18 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylodomnívám se, že nedříve byla jiná doba, teď se vše točí jen okolo peněz a v budoucnu to nebude jinak, naopak možná ještě horší...žena25 - 30 letvysokoškolské
NE4/5/2012 3:52 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 4:16 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenynevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/5/2012 4:22 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím jen něco málo od rodičů, prarodičůdomnívám se, že neje to vidět už dnes, že na folklorní akce chodí čím dál míň lidí - ať už v kroji nebo v civilu...žena18 - 24 letvysokoškolské
NE4/5/2012 4:29 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž15 - 18 letzákladní
NE4/5/2012 6:26 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/5/2012 6:33 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranípořízen zcela novývím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letzákladní
ANO4/5/2012 7:07 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylodomnívám se, že ne žena18 - 24 letvysokoškolské
NE4/5/2012 9:41 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím, jak to dříve bylodomnívám se, že ne žena18 - 24 letvysokoškolské
ANO4/5/2012 9:52 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letvysokoškolské
ANO4/5/2012 10:06 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylodomnívám se, že ne žena18 - 24 letvysokoškolské
NE4/5/2012 10:28 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím jen něco málo od rodičů, prarodičůdomnívám se, že nemálo se pracuje s mládeží a čím dál tím víc jiných aktivit muž25 - 30 letučňovské, středoškolské
ANO4/6/2012 12:15 AMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letzákladní
ANO4/6/2012 1:06 AMNe10 a více letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranícelý kroj byl po rodičích beze změnyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž31 a více letučňovské, středoškolské
NE4/6/2012 9:15 AMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylodomnívám se, že nestále méně lidí se zajímá o místní zvyky a tradicežena18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/6/2012 1:45 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/6/2012 4:39 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/9/2012 7:29 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/13/2012 10:11 PMAno5 - 10 letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/13/2012 10:12 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano muž25 - 30 letvysokoškolské
ANO4/13/2012 10:29 PMAno10 a více letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
ANO4/13/2012 10:51 PMAno10 a více letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím, jak to dříve bylodomnívám se, že neza těch 10 let vidím jasný pokles účasti a zájmu, i když pořád se najdou tací, kterých to hodně bavímuž25 - 30 letvysokoškolské
NE4/15/2012 10:21 PMAno10 a více letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novývím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž31 a více letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 10:30 PMNeméně než 5 letpřání rodičů, prarodičů první - nevím o tom, že by v naší rodině někdo chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letzákladní
NE4/15/2012 10:34 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenynevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena31 a více letvysokoškolské
NE4/15/2012 10:35 PMNe5 - 10 letpřání rodičů, prarodičů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůcelý kroj byl po rodičích beze změnyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letzákladní
NE4/15/2012 10:37 PMNe10 a více letjiný důvodudržení tradicetřetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 10:40 PMAnoméně než 5 letvliv kamarádů první - nevím o tom, že by v naší rodině někdo chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranípořízen zcela novýnikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letzákladní
NE4/15/2012 10:51 PMNeméně než 5 letpřání rodičů, prarodičů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano muž25 - 30 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:00 PMNeméně než 5 letpřání rodičů, prarodičů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůcelý kroj byl po rodičích beze změnynevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letvysokoškolské
NE4/15/2012 11:08 PMAno10 a více letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenynevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letvysokoškolské
NE4/15/2012 11:11 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se pouze krojovaných hodůcelý kroj byl po rodičích beze změnynikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano muž25 - 30 letučňovské, středoškolské
ANO4/15/2012 11:15 PMAno10 a více letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:16 PMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí nejsem si jistý/áúčastním se všech akcí v obcipořízen zcela novýnevím, ale zajímalo by mě toje mi to jedno žena15 - 18 letzákladní
NE4/15/2012 11:19 PMAnoméně než 5 letpřání rodičů, prarodičů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůtéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:21 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenynikdy jsem se o to nezajímal/aje mi to jedno žena15 - 18 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:24 PMNe10 a více letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž31 a více letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:26 PMNe5 - 10 letjiný důvodlíbíl se mi krojprvní - nevím o tom, že by v naší rodině někdo chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůpořízen zcela novývím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:27 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranícelý kroj byl po rodičích beze změnynevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letvysokoškolské
NE4/15/2012 11:28 PMNe10 a více letpřání rodičů, prarodičů nejsem si jistý/áúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:29 PMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí první - nevím o tom, že by v naší rodině někdo chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcitéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:41 PMNe10 a více letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranícelý kroj byl po rodičích beze změnyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž31 a více letzákladní
NE4/15/2012 11:43 PMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí první - nevím o tom, že by v naší rodině někdo chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:47 PMNe5 - 10 letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranícelý kroj byl po rodičích beze změnynikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letzákladní
NE4/15/2012 11:48 PMNeméně než 5 letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letzákladní
NE4/15/2012 11:49 PMNeméně než 5 letjiný důvod druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:51 PMAno5 - 10 letpřání rodičů, prarodičů první - nevím o tom, že by v naší rodině někdo chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůcelý kroj byl po rodičích beze změnynevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letvysokoškolské
NE4/15/2012 11:52 PMNeméně než 5 letpřání rodičů, prarodičů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se pouze krojovaných hodůkroj byl vypůjčenýnevím, ale zajímalo by mě toje mi to jedno žena25 - 30 letzákladní
NE4/15/2012 11:55 PMNe5 - 10 letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/15/2012 11:56 PMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena31 a více letvysokoškolské
NE4/15/2012 11:58 PMNe5 - 10 letjiný důvod druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcitéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letvysokoškolské
NE4/16/2012 12:00 AMNeméně než 5 letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenynikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letzákladní
NE4/16/2012 12:00 AMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůpořízen zcela novýnevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letvysokoškolské
NE4/16/2012 12:02 AMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcizáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenynevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letzákladní
NE4/16/2012 12:03 AMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letvysokoškolské
NE4/16/2012 12:04 AMNe5 - 10 letpřání rodičů, prarodičů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůpořízen zcela novýnevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž25 - 30 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:06 AMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranícelý kroj byl po rodičích beze změnyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůdomnívám se, že ne žena25 - 30 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:08 AMAnoméně než 5 letvliv kamarádů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcitéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž15 - 18 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:09 AMNe10 a více letvliv kamarádů nejsem si jistý/áúčastním se pouze krojovaných hodůpořízen zcela novýnikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano muž31 a více letvysokoškolské
NE4/16/2012 12:11 AMNe10 a více letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcicelý kroj byl po rodičích beze změnynikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano muž25 - 30 letvysokoškolské
NE4/16/2012 12:17 AMNeméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letvysokoškolské
NE4/16/2012 12:19 AMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím, jak to dříve bylojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž15 - 18 letzákladní
NE4/16/2012 12:21 AMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)vím jen něco málo od rodičů, prarodičůdomnívám se, že nejiná doba, v dnešní době je moc možnostímuž15 - 18 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:23 AMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenynikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano žena18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:24 AMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se všech akcí v obcicelý kroj byl po rodičích beze změnyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letvysokoškolské
NE4/16/2012 12:25 AMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letvysokoškolské
NE4/16/2012 12:26 AMAnoméně než 5 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcicelý kroj byl po rodičích beze změnyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:28 AMAno5 - 10 letpřání rodičů, prarodičů třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranítéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž15 - 18 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:29 AMAnoméně než 5 letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranícelý kroj byl po rodičích beze změnyvím, jak to dříve byloje mi to jedno muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:30 AMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se všech akcí v obcicelý kroj byl po rodičích beze změnynevím, ale zajímalo by mě tojsem přesvědčen/a o tom, že ano muž18 - 24 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:31 AMAno5 - 10 letvlastní rozhodnutí druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůtéměř každá součást kroje má jiný původ ( různí majitelé)nikdy jsem se o to nezajímal/ajsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 12:32 AMAno5 - 10 letvliv kamarádů druhá - alespoň jeden z rodičů chodil v krojiúčastním se pouze krojovaných hodůzáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena15 - 18 letzákladní
ANO4/16/2012 7:32 AMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano žena25 - 30 letučňovské, středoškolské
NE4/16/2012 9:05 AMNe5 - 10 letvlastní rozhodnutí třetí - chodil alespoň jeden z rodičů a prarodičůúčastním se i jiných akcí v obci, např. slavnost Vinobranízáklad kroje byl po rodičích, některé součásti byly obnovenyvím jen něco málo od rodičů, prarodičůjsem přesvědčen/a o tom, že ano muž25 - 30 letučňovské, středoškolské