ZPĚT

Export do XLSX
Export do XLS
Export do CSV
Drag a column header here to group by that column
Unikátní
Datum
Jaké je Vaše pohlaví?
Do jaké věkové kategorie patříte?
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Setkal/a jste se osobně s pracovníky Celní správy ČR při řešení určité situace?
Sledujete průběžné novinky v celních předpisech?
Setkali jste se někdy s pojmem "Schengen" nebo "Schengenský prostor"? Víte,co tyto pojmy znamenají?
Jaké jsou dle Vašeho názoru pozitiva vstupu ČR do "Schengenu"?
Jaké jsou dle Vašeho názoru negativa vstupu ČR do "Schengenu"?
Myslíte si,že je pro nás "Schengenský prostor" bezpečný?
Zrušili byste tento prostor volného pohybu osob,zboží a kapitálu ?
jaké výhody má pro Vás Schengenská smlouva?
ANO4/7/2012 6:03 PMmuž18-30 letvysokoškolskéneanoanosnazší cestovánícelkové snížení bezpečnostirozhodně anone nezrušit.