ZPĚT

Export do XLSX
Export do XLS
Export do CSV
Drag a column header here to group by that column
Unikátní
Datum
Jste?
Váš věk?
Už jste rozhodnut/a umístit své dítě na tuto školu?
Jakým způsobem jste se o této škole dozvěděli?
Proč byste se rozhodl/a umístit své dítě na tuto školu?
Jste spokojeni s tím, jak jste byli přijati učiteli a vedením školy?
Co Vás na této škole nejvíce zaujalo? Uveďte prosím
ANO5/2/2013 8:48 AMotecdo 50 letanomá všeobecně dobrou pověst, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnost, dlouholetá dobrá tradice školyanoobor a jeho modifikace
NE5/2/2013 8:49 AMmatkado 40 letanoz brožury s nabídkou SŠdlouholetá dobrá tradice školyanovýukové prostory, zaměřené na grafiku a kybernetiku.
NE5/2/2013 8:49 AMotecdo 50 letnena osobní doporučení (např. příbuzného, známého)studijní obor, který dceru zajímáanoPříjemné prostředí
NE5/2/2013 8:50 AMuchazečdo 30 letanoz brožury s nabídkou SŠ, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnostanospolupráce s firmami
NE5/2/2013 8:50 AMotecdo 50 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveřídlouholetá dobrá tradice školyanoVybavení PC, multimediální tiskárna
NE5/2/2013 8:51 AMuchazečdo 30 letanoze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnouučební obor grafikaanoPerfektní vybavení a tiskárnu
NE5/2/2013 8:51 AMuchazečdo 30 letnez brožury s nabídkou SŠzajímavý oboranozatím nic
NE5/2/2013 8:52 AMmatkado 40 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého), byl/a jsem na Dnu otevřených dveřísyn se zajímá o obor na této škole, dlouholetá dobrá tradice školyanoučební obory, přístup k učivu a praxi
NE5/2/2013 8:52 AMmatkado 50 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého), ze školních webových stránek, byl/a jsem na Dnu otevřených dveřípříznivá poloha školy, její dostupnostanoobory
NE5/2/2013 8:52 AMuchazečdo 30 letanoze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad KněžnouObory informační technologieanoSoukromá bez přijímacích zkoušek
NE5/2/2013 8:53 AMotecdo 50 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)kvalitní pedagogický sbor, dlouholetá dobrá tradice školyanoodborná vybavenost učeben, konání růuných akcí, účasti na soutěžích
NE5/2/2013 8:53 AMmatkado 40 letanoze školních webových stránekkvalitní pedagogický sborano...
NE5/2/2013 8:53 AMotecdo 50 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého), byl/a jsem na Dnu otevřených dveří, ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoukvalitní pedagogický sboranoRobot, počítačové učebny
NE5/2/2013 8:54 AMotecdo 50 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveří, ze školních webových stránek, z brožury s nabídkou SŠdlouholetá dobrá tradice školyanoobory, přístup pedagogů
NE5/2/2013 8:54 AMmatkado 40 letanoze školních webových stránek, byl/a jsem na Dnu otevřených dveří, ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnouvelký zájem o toto studiumanozaměření studia
NE5/2/2013 8:54 AMuchazečdo 30 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveřípříznivá poloha školy, její dostupnostanoVybavení školy
NE5/2/2013 8:55 AMotecdo 50 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)dlouholetá dobrá tradice školy, kvalitní pedagogický sboranoOsobní přístup k jednotlivým žákům
NE5/2/2013 8:55 AMmatkado 50 letnena osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnostano 
NE5/2/2013 8:55 AMmatkado 40 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)dlouholetá dobrá tradice školyanopřístup učitelů, celkový dojem
NE5/2/2013 8:56 AMmatkado 50 letanoze školních webových stránekzaměření na praxianozaměření na praxi rozumný přístup pedagogů
NE5/2/2013 8:57 AMmatkado 40 letanoAtlas školstvípříznivá poloha školy, její dostupnostanozázemí školy
NE5/2/2013 8:57 AMotecdo 40 letanoz brožury s nabídkou SŠ, ze školních webových stránekZajimavé studijní obory, příznivá poloha školy, její dostupnostanoprostředí
NE5/2/2013 8:57 AMmatkado 50 letanostudoval/a jsem zdepříznivá poloha školy, její dostupnostanoObor, který chce dcera studovat
NE5/2/2013 8:58 AMuchazečdo 30 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveřípříznivá poloha školy, její dostupnostanodostupnost
NE5/2/2013 8:58 AMmatkado 40 letneze školních webových stránek, z brožury s nabídkou SŠ, má všeobecně dobrou pověst, ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnou, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého), studoval/a jsem zdepříznivá poloha školy, její dostupnost, kvalitní pedagogický sboranoVybavení, praxe ve firmách.
NE5/2/2013 8:59 AMotecdo 40 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveříkvalitní pedagogický sboranoProfesionálnost
NE5/2/2013 8:59 AMuchazečdo 30 letanoze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnou, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnostanoobory
NE5/2/2013 8:59 AMmatkado 40 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnostanoučební obor zaměřený na PC a robotiku
NE5/2/2013 9:00 AMotecdo 50 letanoinformace od spoluracovníka, ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnou, z brožury s nabídkou SŠdlouholetá dobrá tradice školyano 
NE5/2/2013 9:00 AMotecdo 40 letanoze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoupříznivá poloha školy, její dostupnostanoDobrý, celkový dojem
NE5/2/2013 9:00 AMmatkado 40 letanoz brožury s nabídkou SŠ, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnost, dlouholetá dobrá tradice školyanozaujalo mě vše ze dne otevřených dveří.
NE5/2/2013 9:01 AMotecdo 30 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveřípříznivá poloha školy, její dostupnostanoPřístup ke vzdělání a informatiku o učebním oboru
NE5/2/2013 9:02 AMuchazečdo 30 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnostano3D prohlídka školy na webových stránkách
NE5/2/2013 9:02 AMmatkado 40 letanoze školních webových stránek, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)dlouholetá dobrá tradice školyanodobrý přístup pana ředitele, možnost řešení problémů dětí s panem učitelem. Možnost studia na vyš. školach po ukončení této školy.
NE5/2/2013 9:03 AMotecdo 50 letneze školních webových stránekpříznivá poloha školy, její dostupnostanostudijní obory
NE5/2/2013 9:03 AMmatkado 50 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveří, ze školních webových stránekzájem o PC grafikuanoGrantové projekty, vybavení
NE5/2/2013 9:04 AMmatkado 50 letanoze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoupříznivá poloha školy, její dostupnostanouplatnění v praxi po uspěšném absolvování školy.
NE5/2/2013 9:04 AMmatkado 40 letanoze školních webových stránek, byl/a jsem na Dnu otevřených dveří, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého), ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoudlouholetá dobrá tradice školyanoPráce na PC
NE5/2/2013 9:04 AMotecdo 50 letanoz brožury s nabídkou SŠ, ze školních webových stránek, byl/a jsem na Dnu otevřených dveří, má všeobecně dobrou pověst, ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoudlouholetá dobrá tradice školy, kvalitní pedagogický sbor, příznivá poloha školy, její dostupnostanovybavení PC učeben
NE5/2/2013 9:05 AMmatkado 40 letanomá všeobecně dobrou pověstpříznivá poloha školy, její dostupnostanopoloha
NE5/2/2013 9:05 AMmatkado 50 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveřípříznivá poloha školy, její dostupnostanopoloha
NE5/2/2013 9:05 AMotecdo 60 letnena osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnostano 
NE5/2/2013 9:06 AMmatkado 40 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveřípříznivá poloha školy, její dostupnostanoVyúka jazyků, prostředí školy, pozdější uplatnění žáků
NE5/2/2013 9:06 AMmatkado 40 letanodoporučení ve školepříznivá poloha školy, její dostupnostanopoloha
NE5/2/2013 9:07 AMotecdo 50 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveřídlouholetá dobrá tradice školyanoPerspektiva zaměstnání
NE5/2/2013 9:07 AMuchazečdo 30 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)1 dítě už na škole mám, příznivá poloha školy, její dostupnost, kvalitní pedagogický sboranopoloha a krásné prostředí školy.
NE5/2/2013 9:08 AMmatkado 40 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveří, ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnou, z brožury s nabídkou SŠdlouholetá dobrá tradice školyanovybavení dílen, kvalitní přístup pedagogů
NE5/2/2013 9:08 AMmatkado 40 letanoz brožury s nabídkou SŠkvalitní pedagogický sborano 
NE5/2/2013 9:08 AMuchazečdo 30 letnena osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnostanosportovní aktivity
NE5/2/2013 9:08 AMotecdo 60 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveříchodil jsem známíanovstřícný přístup pedagogů
NE5/2/2013 9:09 AMmatkado 40 letnebyl/a jsem na Dnu otevřených dveří, ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoudlouholetá dobrá tradice školy, kvalitní pedagogický sborano 
NE5/2/2013 9:10 AMmatkado 40 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveří, má všeobecně dobrou pověst, ze školních webových stránek, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)dlouholetá dobrá tradice školy, příznivá poloha školy, její dostupnostanodobrá spolupráce, úspěchy žáků za soutěžění
NE5/2/2013 9:10 AMotecdo 50 letanoze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnou, ze školních webových stránekdlouholetá dobrá tradice školy, příznivá poloha školy, její dostupnostano 
NE5/2/2013 9:10 AMmatkado 40 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveří, ze školních webových stránek, z brožury s nabídkou SŠzájem syna o tento oboranovstřícnost pedagogů
NE5/2/2013 9:11 AMmatkado 40 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)dlouholetá dobrá tradice školyanopříjemný přístup vedení školy, široká nabídka vzdělání a uplatnení na současném trhu
NE5/2/2013 9:11 AMmatkado 40 letnez brožury s nabídkou SŠpříznivá poloha školy, její dostupnostanozískání doplňkových kvalifikací
NE5/2/2013 9:12 AMuchazečdo 30 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)1 dítě už na škole mámano 
NE5/2/2013 9:12 AMmatkado 30 letanoze školních webových stránek, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnostanozatím nevím
NE5/2/2013 9:13 AMuchazečdo 30 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)dlouholetá dobrá tradice školyano 
NE5/2/2013 9:13 AMotecdo 50 letanoze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoupříznivá poloha školy, její dostupnost, dlouholetá dobrá tradice školyanodobré vyhlídky na prespektivní zaměstnání
NE5/2/2013 9:14 AMmatkado 40 letanoze školních webových stránek, byl/a jsem na Dnu otevřených dveří, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého), ze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoudoporučení výchovné poradkyněanopřístup k žákům
NE5/2/2013 9:14 AMmatkado 40 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveří, ze školních webových stránek, na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)příznivá poloha školy, její dostupnost, 1 dítě už na škole mámanoŽe je v blízkosti bydliště a spousta dostupných možností pro studium a dostupné info. na WWW...
NE5/2/2013 9:15 AMuchazečdo 30 letanobyl/a jsem na Dnu otevřených dveřípříznivá poloha školy, její dostupnostanodostupnost
NE5/2/2013 9:15 AMuchazečdo 30 letnez brožury s nabídkou SŠdlouholetá dobrá tradice školyanosportovní aktivity
NE5/2/2013 9:15 AMuchazečdo 30 letanona osobní doporučení (např. příbuzného, známého)dlouholetá dobrá tradice školyano 
NE5/2/2013 9:16 AMmatkado 60 letnena osobní doporučení (např. příbuzného, známého)dlouholetá dobrá tradice školyano 
NE5/2/2013 9:16 AMmatkado 40 letneze školských výstav v Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnoupříznivá poloha školy, její dostupnostano...