ZPĚT

Export do XLSX
Export do XLS
Export do CSV
Drag a column header here to group by that column
Unikátní
Datum
Připadá Vám výše zobrazená reklama urážlivá?
Propaguje reklama dostatečně to, čím se firma zabývá?
Přijde Vám tato reklama vtipná?
Bylo by možné vyobrazení reklamy zpracovat lépe a pro zákazníka srozumitelněji?
Myslíte, že se jedná o sexistickou reklamu?
Zesměšňuje tato reklama starší ženy?
Myslíte si, že je reklama v rozporu s morálkou?
Myslíte si, že má reklama negativní vliv na mladou generaci?
Pokud by to bylo ve Vaší kompetenci, omezili byste tuto reklamu?
Jaký dojem ve Vás vyvolalo reklamní sdělení?
Přijde Vám reklamní sdělení vhodné pro propagaci ojetých automobilů?
Myslíte si, že reklamní sdělení vyjadřuje konotace sexuálního charakteru?
Kolik je Vám let?
Jak na Vás působí grafické provedení reklamy?
Měla byste zájem si vyhledat další informace o nabízeném produktu na základě této reklamy?
ANO10/24/2013 4:53 PMNEVKUSNÉANONEANOURČITĚ ANOANOANOANOANOJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 4:54 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANONENENEANOANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letPOZITIVNÍNE
ANO10/24/2013 4:57 PMURÁŽLIVÉANOANONEURČITĚ ANOANOANONEANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 4:57 PMNEVKUSNÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANONENENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 5:03 PMURÁŽLIVÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 5:30 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANONEVÍMANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 5:33 PMURÁŽLIVÉANONENEURČITĚ ANOANONENEANOJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 5:35 PMURÁŽLIVÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANONEVÍMANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 5:36 PMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ NEANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 5:39 PMURÁŽLIVÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 5:46 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 5:50 PMNEVKUSNÉNENEANOURČITĚ ANOANONEANONEANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 5:52 PMHLOUPÉNEANONEURČITĚ ANONEVÍMNENENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 5:57 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letPOZITIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:00 PMNEVKUSNÉANONEANOURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:05 PMHLOUPÉANOANONEREKLAMA JE SROZUMITELNÁ NEANOANONEANONEGATIVNÍNENE46 - 60 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:07 PMVTIPNÉANOANOANOURČITĚ ANOANONENENEJE MI TO JEDNOPOZITIVNÍANONEVÍM 19 - 30 letPOZITIVNÍANO
ANO10/24/2013 6:08 PMHLOUPÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:10 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 6:17 PMHLOUPÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANONEVÍMANONENEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:21 PMURÁŽLIVÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:21 PMHLOUPÉNENEVŮBEC NEURČITĚ ANONEVÍMANOANONEANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 6:22 PMNEVKUSNÉANONEANOURČITĚ ANOANOANOANOANOJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 6:24 PMHLOUPÉNENENEBYLO BY TO OBTÍŽNÉANOANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:30 PMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ NEANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO31 - 45 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:32 PMURÁŽLIVÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 6:33 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:35 PMHLOUPÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANONEANOJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 6:42 PMNEVKUSNÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 6:47 PMHLOUPÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANONEANONEANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letPOZITIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:50 PMHLOUPÉANONENEURČITĚ ANONEANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:57 PMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 6:58 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANONEANOJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 6:59 PMURÁŽLIVÉANOANONEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:02 PMNEVKUSNÉANONENEBYLO BY TO OBTÍŽNÉANOANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 7:06 PMNEVKUSNÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:10 PMHLOUPÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:14 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANONEVÍMANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:16 PMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANOANONENEANOJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 7:18 PMNEVKUSNÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:19 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:23 PMNEVKUSNÉNEANONEREKLAMA JE SROZUMITELNÁ ANONENENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
NE10/24/2013 7:24 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANONEANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:28 PMHLOUPÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANONENENEANONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 7:30 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:34 PMHLOUPÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:36 PMURÁŽLIVÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO31 - 45 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:40 PMNEVKUSNÉNEANONEURČITĚ ANOANONENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:48 PMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:55 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANONEANOANOANOANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 7:55 PMURÁŽLIVÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 7:57 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:02 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:04 PMURÁŽLIVÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:10 PMNEVKUSNÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANONEANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 8:15 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 8:21 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:22 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NEANOURČITĚ ANOANOANOANOANONENEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 8:22 PMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANONEVÍMNEANOANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 8:23 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEANOURČITĚ ANOANOANOANONEANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 8:23 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:27 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANONENEANOJE MI TO JEDNONEGATIVNÍANOANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:29 PMHLOUPÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:35 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANONENEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:37 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:42 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ NEANOANOANONEANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:47 PMNEVKUSNÉNENEANOURČITĚ ANOANOANOANOANOJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍANO
ANO10/24/2013 8:49 PMURÁŽLIVÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 8:56 PMHLOUPÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:01 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEREKLAMA JE SROZUMITELNÁ ANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:09 PMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANOANONEANOANOANONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 9:10 PMURÁŽLIVÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:14 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:14 PMNEVKUSNÉNEANOVŮBEC NEREKLAMA JE SROZUMITELNÁ ANOANOANOANOJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letPOZITIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:25 PMHLOUPÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANONEVÍMANOANOANOANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:29 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 9:31 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:34 PMURÁŽLIVÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 9:43 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:46 PMHLOUPÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 9:52 PMHLOUPÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:58 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 9:59 PMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANONENENENEANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 10:04 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/24/2013 10:21 PMHLOUPÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANONENEANOANOANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 10:41 PMNEVKUSNÉANONEANOURČITĚ ANOANOANONEANOJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 10:53 PMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANONENEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 10:54 PMHLOUPÉANONENEURČITĚ ANONENENENEANONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/24/2013 11:12 PMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANONEVÍMANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 12:25 AMNEVKUSNÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 6:08 AMHLOUPÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANONEVÍMANOANONEANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 6:17 AMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANOANONENEANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 7:04 AMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 7:20 AMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 7:37 AMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANONEVÍMANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 7:38 AMNEVKUSNÉANOANONEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍANO
ANO10/25/2013 7:44 AMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 7:56 AMNEVKUSNÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANONEANOANOANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 7:56 AMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 8:03 AMNEVKUSNÉNENEANOURČITĚ ANONEANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 8:09 AMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 8:12 AMNEVKUSNÉNENENEBYLO BY TO OBTÍŽNÉNEANONENENENEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 8:22 AMNEVKUSNÉANOANONEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 8:31 AMHLOUPÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 8:44 AMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANONEVÍMANONENEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 8:53 AMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANOANOANONENENENEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 9:05 AMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 9:07 AMHLOUPÉANONENEURČITĚ ANOANOANONEANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 9:14 AMNEVKUSNÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 9:17 AMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANONENENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍANONEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 9:17 AMNEVKUSNÉANOANONEURČITĚ ANONEVÍMANOANOANOANONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 9:20 AMHLOUPÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANONEANONEANOANONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 9:26 AMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANOANONENENENENEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 9:33 AMHLOUPÉNEANONEREKLAMA JE SROZUMITELNÁ ANONENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍANOANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 9:34 AMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 9:42 AMVTIPNÉANOVŮBEC NEANOURČITĚ ANOANOANOANOANOJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 9:49 AMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 9:52 AMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANONEANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 9:54 AMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANONENEANOJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 10:08 AMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 10:15 AMNEVKUSNÉANOANONEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 10:17 AMNEVKUSNÉANOANONEURČITĚ ANONEANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 10:22 AMVTIPNÉNENEANOURČITĚ ANOANONENENENENEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 10:26 AMURÁŽLIVÉNENEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANONENEANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 10:34 AMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 10:42 AMVTIPNÉNENEANOURČITĚ ANOANONENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍANONEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍANO
ANO10/25/2013 10:49 AMHLOUPÉANOANONEURČITĚ ANONEANOANONEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 11:02 AMHLOUPÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 11:07 AMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANONENENEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 11:09 AMNEVKUSNÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANOANONENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 11:09 AMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANOANONENEANOANONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 11:15 AMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEBYLO BY TO OBTÍŽNÉANOANONEANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 11:15 AMHLOUPÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANONENEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 11:35 AMVTIPNÉNENEANOURČITĚ ANONENENENENENEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 11:41 AMNEVKUSNÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANONENENENEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 12:01 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NEANOURČITĚ ANONEANONENEJE MI TO JEDNOPOZITIVNÍNENE19 - 30 letPOZITIVNÍNE
ANO10/25/2013 12:04 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANONEVÍMANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 12:08 PMNEVKUSNÉANOANONEURČITĚ ANONEVÍMANONEANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 12:11 PMHLOUPÉNENEANOURČITĚ ANONEVÍMANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 12:35 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NENEBYLO BY TO OBTÍŽNÉNEANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍANOANO18 a méně letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 12:40 PMNEVKUSNÉANOANONEREKLAMA JE SROZUMITELNÁ ANOANOANONEANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 1:11 PMNEVKUSNÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANONENENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 1:17 PMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 1:21 PMHLOUPÉNENEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 1:26 PMURÁŽLIVÉANONEVŮBEC NEBYLO BY TO OBTÍŽNÉANOANONEANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 1:35 PMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEUTRÁLNÍNEANO31 - 45 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 1:39 PMNEVKUSNÉANONEVŮBEC NEBYLO BY TO OBTÍŽNÉNEANONEANOJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENE31 - 45 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 1:53 PMHLOUPÉANOVŮBEC NEANOURČITĚ ANOANOANOANONEANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 2:55 PMHLOUPÉNENENEBYLO BY TO OBTÍŽNÉANOANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 3:21 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEANOURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
NE10/25/2013 3:40 PMVTIPNÉNENEANOURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNOPOZITIVNÍANOANO19 - 30 letPOZITIVNÍANO
ANO10/25/2013 3:47 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANOANOJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 3:50 PMHLOUPÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 4:47 PMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANONEANOANONEANONEUTRÁLNÍNENEVÍM 18 a méně letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 4:56 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 5:15 PMHLOUPÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 5:24 PMNEVKUSNÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 5:27 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 5:30 PMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANONEANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 5:45 PMURÁŽLIVÉANONEVŮBEC NEURČITĚ ANOANONEANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 6:00 PMVTIPNÉNENEANOURČITĚ ANOANONEANOANONEPOZITIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 6:12 PMHLOUPÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 6:21 PMVTIPNÉNEANOVELMI VTIPNÁURČITĚ NENENENENENEPOZITIVNÍANONE19 - 30 letPOZITIVNÍANO
ANO10/25/2013 6:46 PMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNEANO18 a méně letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 6:57 PMURÁŽLIVÉANOANONEREKLAMA JE SROZUMITELNÁ ANOANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 8:07 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 8:09 PMURÁŽLIVÉNEANOANOURČITĚ ANONEANONENENENEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 8:13 PMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANONENENENENENEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 8:37 PMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 8:52 PMURÁŽLIVÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
NE10/25/2013 8:55 PMHLOUPÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/25/2013 9:23 PMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/25/2013 10:34 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/26/2013 12:48 AMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANONENEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/26/2013 9:06 AMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/26/2013 10:37 AMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANONEANOANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/26/2013 10:58 AMHLOUPÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/26/2013 12:06 PMHLOUPÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANONEVÍMANONEANOJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/26/2013 12:33 PMHLOUPÉNEVŮBEC NENEURČITĚ ANONEANOANONEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/26/2013 12:41 PMHLOUPÉNENEANOURČITĚ ANONENENENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/26/2013 2:37 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/26/2013 5:46 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/26/2013 7:55 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO31 - 45 letNEGATIVNÍNE
ANO10/26/2013 8:10 PMVTIPNÉNEANOANOURČITĚ ANOANONENENENENEUTRÁLNÍANONEVÍM 19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/26/2013 9:23 PMNEVKUSNÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/27/2013 3:15 AMNEVKUSNÉNENEANOURČITĚ ANONEANOANOANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/27/2013 10:32 AMHLOUPÉNEVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANONEANONENENEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
NE10/27/2013 12:30 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANONENEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/27/2013 1:12 PMHLOUPÉNENENEREKLAMA JE SROZUMITELNÁ NEANOANOANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/27/2013 1:15 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/27/2013 2:02 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANONEANONENEANONEGATIVNÍNENEVÍM 31 - 45 letNEUTRÁLNÍNE
ANO10/27/2013 2:34 PMHLOUPÉNENENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍANOANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
NE10/27/2013 3:07 PMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANOANOANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/28/2013 10:13 AMNEVKUSNÉNEANONEURČITĚ ANONENENENEANONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/28/2013 12:50 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/29/2013 3:10 PMNEVKUSNÉANOANOANOURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍANO
ANO10/29/2013 6:08 PMVTIPNÉNENEANOURČITĚ ANONENENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍNENEVÍM 19 - 30 letNEUTRÁLNÍANO
ANO10/29/2013 8:09 PMHLOUPÉANOANONEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/30/2013 8:04 AMHLOUPÉANONENEURČITĚ ANOANOANONENEANONEUTRÁLNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/30/2013 10:04 AMURÁŽLIVÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO10/30/2013 12:13 PMNEVKUSNÉANONENEURČITĚ ANOANOANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEGATIVNÍNE
ANO11/1/2013 10:21 AMVTIPNÉNEANOVELMI VTIPNÁURČITĚ ANONEANOANONENEPOZITIVNÍANOANO19 - 30 letNEGATIVNÍANO
ANO11/1/2013 10:40 AMNEVKUSNÉNENENEURČITĚ ANONEANONENEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO11/1/2013 7:48 PMHLOUPÉANOVŮBEC NEVŮBEC NEURČITĚ ANOANOANOANOANOANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO11/2/2013 9:00 AMHLOUPÉANOANONEURČITĚ ANONEVÍMANOANONEJE MI TO JEDNONEGATIVNÍNENE19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO11/3/2013 10:46 AMHLOUPÉANOVŮBEC NENEURČITĚ ANOANOANOANONEANONEGATIVNÍNEANO19 - 30 letNEUTRÁLNÍNE
ANO11/4/2013 3:02 PMHLOUPÉNENEANOURČITĚ ANOANONENENEJE MI TO JEDNONEUTRÁLNÍANOANO19 - 30 letPOZITIVNÍANO