ZPĚT

Export do XLSX
Export do XLS
Export do CSV
Drag a column header here to group by that column
Unikátní
Datum
Druh služby
Kapacita služby
Právní forma organizace
Od kterého roku máte v organizaci zaveden systém QMSS
Má organizace vyčleněn pracovní úvazek na udržování systému QMSS
Je systém průběžně udržován
Proč
Co nefunguje
Kdy proběhla v organizaci poslední revize Záměrů
Kdy proběhla v organizaci poslední revize Lidských zdrojů
Kdy proběhla v organizaci poslední revize Finančního řízení
Kdy proběhla v organizaci poslední revize Vlastní realizace služby
Kdy proběhla v organizaci poslední revize Dokumentace
Kdy proběhla v organizaci poslední revize Procesů materiálně technického zabezpečení
Kdy proběhla v organizaci poslední revize Vnitřního auditu systému řízení kvality
Kdy proběhla v organizaci poslední revize Externího auditu systému řízení kvality
Zvýšily se náklady na provoz zařízení v souvislosti se zavedením QMSS
Co se z Vašeho pohledu zlepšilo po zavedení systému QMSS v orgaizaci
ANO3/7/2014 1:04 PMDomov pro osoby se zdravotním postižením104příspěvková organizace2010NeČástečně - důvodem nefunkčnosti, či spíše nezavedení některých opatření v rámci QMSS je nedostatek personálu- chybí manažer kvality ( externí manažer se neosvědčil), ktrý bude důkladně znát chod celé organizace - nedostaky se objevují v nedostatečné spolupráci mezi vlastníky dokumentů20132013201320132013201320102010Ano - přijatelně- vedení dokumentace v organizaci - je jasně stanovena struktura poskytovaných služeb a kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků za poskytované služby - ustanovily se jasné pracovní postupy pro pracovníky poskytující služby
ANO3/10/2014 6:59 AMdenní stacionář21o.p.s.2013AnoAno  20132013201420142014201320132013NeZpřehlednil se systém dokumentů, zjednodušilo se přijímání a především zaškolování nových pracovníků, jednodušeji se provádí kontrolní činnost, pracovníci díky procesům lépe chápou QMSS.
ANO3/10/2014 8:12 AMDomov pro seniory91příspěvková organizace města2013Pouze navíc k ostatním povinnostemČástečně Nejsou lidi na udržování systému!20132013201320132013201320132013NeZpřehlednění služeb organizace, částečné zúžení dokumentace - z některých směrnic vznikla jedna apod.
ANO3/10/2014 9:50 AMsociální rehabilitaceambulantní forma 12 klientů, terénní forma 15 klientůspolek2012Pouze navíc k ostatním povinnostemČástečně doposud jsme nezavedli vnitřní audity služeb i přestože to máme v plánu. 201320142014201420132013neproběhloneproběhloNe1. Systém uvažování v celku. 2. Dokumentace, vedení centrálního registru, pravidelná aktuálizace dokumentů, sledování doby platnosti dokumentů. 3. Práce na vizi, pravidelné strategické plánování.
ANO3/12/2014 2:24 PMdenní stacionář23obecně prospěšná společnost2012Pouze navíc k ostatním povinnostemAno  únor 2014prosinec 2013leden 20141.11.20131.11.2013leden 2014březen 2014 (dosud)únor 2014NeCelková provázanost procesů / aktivit v organizaci (záměry, služba, dokumentace, finance...)