Přihlášení

PŘIHLÁSIT SE

Zapomenuté heslo

Vlastnosti dotazníkuUdržitelnost funkčního systému QMSS

Prosím o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, jejímž cílem je zhodnotit efektivitu zavedení systému QMSS do organizace. Cílem šetření je zjistit udržitelnost funkčního systému QMSS. Za vyplnění předem děkuji.

VYPLNIT DOTAZNÍK