Přihlášení

PŘIHLÁSIT SE

Zapomenuté heslo

Nápověda

Nastavení filtru

VYMAZAT FILTR

Dotazník pro studenty 2016

Základní vlastnosti

Hodnoty průzkumu

EXPORT DAT
ZOBRAZIT DOTAZNÍK

Popis (úvodní slovo)

Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen vědeckým účelům.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a laskavost při vyplňování tohoto dotazníku.

Vyhodnocení jednotlivých otázek