Přihlášení

PŘIHLÁSIT SE

Zapomenuté heslo

Nápověda

Nastavení filtru

VYMAZAT FILTR

Pole dance je sportovní disciplína

Základní vlastnosti

Hodnoty průzkumu

EXPORT DAT
ZOBRAZIT DOTAZNÍK

Popis (úvodní slovo)

Vážená paní nebo slečno,

pokud jste obdržela odkaz na tuto stránku, pravděpodobně jste v minulosti navštěvovala nebo aktuálně navštěvujete kurz pole dance. Pokud ne, nevěnujte prosím tomuto dotazníku pozornost.

Ráda bych Vás požádala o spolupráci při provedení dotazníkového výzkumu. Vyplnění by nemělo trvat déle než 10 minut.

Tento dotazník je anonymní a po vyhodnocení odpovědí od cca 200 respondentů, budu aplikovat jeho výsledky v rámci prezentace pole dance na veřejnosti a také jako praktickou část své bakalářské práce.

Za čas strávený vyplňováním dotazníku předem velmi děkuji.
Linda Vedralová

Vyhodnocení jednotlivých otázek