Přihlášení

PŘIHLÁSIT SE

Zapomenuté heslo

Nápověda

Nastavení filtru

VYMAZAT FILTR

Připravenost učitelek mateřských škol na pedagogickou integraci dětí s mentální retardací

Základní vlastnosti

Hodnoty průzkumu

EXPORT DAT
ZOBRAZIT DOTAZNÍK

Popis (úvodní slovo)

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku, který se týká připravenosti učitelek mateřských škol na integraci mentálně retardovaných dětí. Dotazník je jednoduchý a jeho vyplňování Vám nezabere příliš času. Jeho výsledky použiji ve své bakalářské práci na téma „ Připravenost učitelek mateřských škol na pedagogickou integraci dětí s mentální retardací“ – v rámci studia na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za Vaši ochotu a věnovaný čas tomuto dotazníku děkuji.
Instrukce
1. Dotazník je anonymní.
2. U položek, kde je to potřeba, doplňte údaje podle vlastního uvážení.

Děkuji, Adriana Drbalová

Vyhodnocení jednotlivých otázek