Přihlášení

PŘIHLÁSIT SE

Zapomenuté heslo

Nápověda

Nastavení filtru

VYMAZAT FILTR

Dotazník pro studenty 2

Základní vlastnosti

Hodnoty průzkumu

EXPORT DAT
ZOBRAZIT DOTAZNÍK

Popis (úvodní slovo)

Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen vědeckým účelům.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a laskavost při vyplňování tohoto dotazníku.

Vyhodnocení jednotlivých otázek